Uzaktan Çalışmak için Harika Şehir: Tiflis

Kazbegi

Komşumuz Gürcistan

Gürcistan’ın nedense Türkiye’de iyi bir imajı yok, en azından benim çevremde. Ailem ve arkadaşlarım Gürcistan mafyası hakkında çok belgesel izlemiş olacak ki, beni güzelce uyardı. Fakat YouTube’da gördüğüm tam tersiydi. 1% vergiyi duyan koşarak gidiyordu.

Vake Bölgesi

Güzel sakin bir mahalle. Türk Konsolosluğu da bu bölgede. Biraz lüks mağazaların olduğu Ilia Chavchavadze caddesi var. Vake Park’ına bağlanıyor. Oradan teleferikle yukarı çıkıp, oralarda biraz doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Turtle Lake’de de muhtemelen havalar ısındığında atraksiyonlar olacaktır.

Apartman’dan görüntü

Genel Yaşam

İnternet hızlı ve ucuz. Taksi için Uber yok fakat Bolt var. Yazılım olarak Uber ile tamamen aynı kalitede. Sadece Bolt Premium, Kyiv’deki gibi Mercedes, Jaguar vs. değil de, eski Camry getiriyor. Fiyatlar ise çok ucuz, 15 dakika yol için 3–4 dolar civarı gidiyor.

Aktiviteler

Gürcistan’da kaldığımız bir ay, bizim için odaklanma dönemiydi ve çoğunlukla evden çalıştık. Saat farkından dolayı da işime epey geç başlayıp, 11–12 gibi, sabahları 6–11 arasını kendi projelerime ayırdım.

Russia–Georgia Friendship Monument

--

--

https://mirkan.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store